Zorg voor jeugd is meer dan jeugdzorg

De reacties van de wethouders en andere betrokkenen uit de jeugdzorg zijn die van een ontevreden kind dat een ander snoepje krijgt dan hij wil. De woorden “Yn Fryslân wurkje wy al een soad gear op it mêd fan jeugdsoarch” (LC, 9-11 jl.) worden vanzelfsprekend door overige wethouders en bestuurders bevestigd. En ik geloof ook wel dat ze dat op papier doen en ik geloof zélfs dat ze ook echt denken dat ze samenwerken. Maar de praktijk is anders….

Beste wethouders en bestuurders, ik nodig jullie uit om eens ánders te kijken, dan hoop ik dat jullie ook andere dingen gaan zien. Ik geef jullie daarvoor drie tips.

Allereerst hoop ik dat jullie dan zien dat met alleen het ondertekenen van een samenwerkingscontract (plus de bijbehorende foto voor de media) op bestuursniveau je er nog niet bent. Sterker nog, dan begint het pas! De wethouder moet naar de beleidsmedewerker en de beleidsmedewerker moet naar de uitvoering, de bestuurder moet naar de sectormanager, de sectormanager moet naar de teammanager en de teammanager moet naar de uitvoering (het lijkt wel op het boek van “het âlde wyfke”). Bestuur, beleid, management en uitvoering spreken allemaal een andere taal (jargon) en dat alleen maakt samenwerken al moeilijk, want hoe kunnen ze elkaar dan begrijpen. En wat komt er dan uiteindelijk in de uitvoering van terecht? Er zijn heel simpele dingen om de samenwerking te verbeteren die niet veel geld kosten, dus ga dáár je focus op leggen en wat doen.

Vervolgens, bedenk dat de jeugdzorg maar een deel van de zorg voor jeugd is. Het kind centraal stellen betekent dat zorg voor jeugd ook bestaat uit o.a. goed onderwijs (laten we voorzichtig stellen dat Passend Onderwijs nog niet echt goed van de grond komt), een dak boven je hoofd, voldoende eten/drinken/kleding, buitenspelen, sporten, lezen & begrijpen wat je leest. Door het vizier krampachtig vast te houden op de jeugdzorg en wat er daar allemaal niet goed gaat, wordt de rest vergeten, terwijl juist dáár winst valt te halen. Alles wat jullie buiten de jeugdzorg wel of niet doen zal zijn effect hebben op de ontwikkeling van het kind. Ook hier geldt dat het niet veel geld hoeft te kosten om verbeteringen door te voeren, je moet alleen wel wat gaan dóen.

Tot slot de professional in de jeugdzorg/zorg voor jeugd. Kijk eens écht naar de professional en vraag wat zij nodig hebben. Zij hebben niet alleen meer geld nodig, zij willen ook meer ontplooiingsmogelijkheden en meer bewegingsvrijheid. Dat draait dan om woorden als vertrouwen, stimuleren, waarderen en ruimte bieden in plaats van wantrouwen, opjagen, afrekenen en beklemmen. Het veranderen daarvan kost weinig geld, maar vooral tijd en aandacht.

Alleen door anders te gaan kijken kun je anders gaan doen, van klein tot groot en van hoog tot laag. Dat geeft angst, vraagt moed en is niet gemakkelijk maar het is wel de enige weg. Ik durf het aan, jullie ook?

Posts created 27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Zorg voor jeugd is meer dan jeugdzorg

door Marjet Veldhuis tijd om te lezen: 2 min
0