Wat Hugo de Jonge wél goed zag…

Recent is het Cao-overleg tussen vakbonden en NVZ is mislukt. Volgens de NVZ is er geen geld voor de eis van de bonden voor meer salaris van het personeel in de ziekenhuizen, wat vaak wordt omschreven als de grootste ‘kostenpost’. In dit artikel maken wij het onderscheid tussen directe-patiëntenzorg (zorgprofessionals/patiënt) en indirecte-patiëntenzorg (alle overige functies) en richten ons op de directe patiëntenzorg en nemen de verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten (hierna onder een noemer: verpleegkundigen) als voorbeeld.

FNV, CNV, NU’91 en FBZ gaan, in de luwte van de verkiezingen, acties voeren in de ziekenhuizen door middel van zondagsdiensten. Acties die linksom of rechtsom ten koste gaan van de patiënt en de zorgprofessional zelf. De benodigde inzet van personeel wordt hierdoor niet verminderd maar eerder maar uitgesteld en vermeerderd. 

Stelling

Hugo de Jonge zag het in 2018[1] wel goed: ‘Er is geen sector waarin de regeldruk zo belemmerend werkt als in de zorg. Als iedereen die in de zorg werkt één uurtje minder ‘papierwerk’ hoeft te doen, kun je 15.000 fte per jaar aan meer zorg leveren. Met dezelfde mensen’

Maar er veranderde niets: alle programma’s van Ontregel de Zorg (x2), Werken in de Zorg (x2) tot het Landelijk Actieplan Zeggenschap hebben tot op dit moment amper resultaat gehad in het verminderen van de administratieve last. Het zorgsysteem is te veel zodanig ingericht dat niet-deskundigen, degenen die werken áán de zorg, niet alleen bepalen wat zorgprofessionals moeten doen, maar ze ook daarop controleren. En bij bezuinigingen wordt niet in eerste instantie gekeken naar een reductie van medewerkers aan de zorg. Daarom pleiten wij, in het belang van de veiligheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg, voor het zelf in actie komen van de verpleegkundigen door het terugnemen van hun eigen professionele autonomie door middel van dé innovatie die op dit moment nodig is: het efficiënter inzetten van de tijd van de zorgprofessional ten behoeve van de patiënt door het verminderen van de hoeveelheid niet-patiëntgebonden administratie die door hen moet worden uitgevoerd. De uitgangspunten voor de berekening van het aantal uren en bijbehorende bedragen zijn als volgt: 350.000 verpleegkundigen en verzorgenden[2], gemiddeld aantal werkuren per persoon: 20 uur, gemiddeld uurloon € 20[3], 40% administratietijd[4], 60% werkelijke zorgtijd en 45 werkweken per jaar.

Waarom

Sinds de afdeling personeelszaken is vervangen door Human Resource Management (HRM) wordt er naar werknemers gekeken als ‘resources’, grondstof die gemanaged moet worden in plaats van de meest kostbare werknemers om wie het gaat en voor wie de patiënt komt. Een kostenpost die je zo laag mogelijk moet maken/houden om alles bedrijfsmatig te optimaliseren op zijn Amerikaans door talloze protocollen, richtlijnen en werkprocessen te ontwikkelen waar volgens gewerkt moet worden. Maar de vraag dringt zich dan op waarom deze kostbare werknemers niet zo optimaal/efficiënt mogelijk ingezet worden om – in managerial taal – zoveel mogelijk productie (DBC’s) te draaien. De 40% van alle tijd besteden aan administratie is allerminst efficiënt. Met een meer doelgerichte inzet van de schaarse verpleegkundige-tijd is de betaalbaarheid en kwaliteit van zorg, en ook de veiligheid van de patiënt, het beste gediend. In de tabellen is de tijd en kosten van 40% administratie weergegeven en het resultaat van efficiëntere inzet (gebaseerd op informatie kader 1)

Het alleen al terugbrengen van de administratietijd van 40% naar 20% zal leiden tot 126 miljoen uren meer tijd voor daadwerkelijke zorg. Daarboven kan door een algemene reductie van administratie het aantal fte dat werkt áán de zorg worden gereduceerd. Paradoxaal, vaak betreft het hier dan ook nog medewerkers met een hogere looninschaling dan de verpleegkundigen. Dit alles zal een positieve invloed hebben op de betaalbaarheid van de zorg in het totaal. 

Oproep aan de verpleegkundigen (en alle andere zorgprofessionals)

Alle werk, tijd en inzet van de medewerkers áán de zorg ten spijt, er veranderde weinig tot niks. We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt, laten we samen gaan nadenken over wat vanuit de praktijk van de medewerkers ín de zorg wél bereikt kan worden.

Mijn hartelijke dank gaat uit naar Joke Storm-Bosch en Armand Girbes voor het meedenken bij het schrijven van dit artikel.

#nurseminded #zorg #zorgkosten #onbetaalbarezorg #heiligezorghuisjes.nl


[1]  https://www.cda.nl/actueel/nieuws/actieplan-hugo-de-jonge-ontregel-de-zorg

[2] V&VN

[3] https://open.overheid.nl/repository/ronl-0ce61c6a-91b4-48d6-b884-409ea26477ab/1/pdf/actieplan-ontregel-de-zorg.pdf

[3] https://nl.talent.com/salary?job=verpleegkundige#:~:text=Het%20gemiddelde%20verpleegkundige%20salaris%20in,tot%20%E2%82%AC%2045.823%20per%20jaar.

 

Berichten gemaakt 48

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Wat Hugo de Jonge wél goed zag…

door Marjet Veldhuis tijd om te lezen: 3 min
0