Verplichte kost voor beleidsmakers, bestuurders én professionals Jeugdzorg!

“Draai de manier van denken om. Voer geen beleid uit, maar zet alles in het werk om het probleem voor dat ene kind op te lossen. Nu is het bureaucratische systeem dominante niet het belang van het kind, dat voorop zou moeten staan”

In de praktijk blijkt dat niemand de regie pakt…..

Welke gemeente durft het voortouw te nemen?

https://lnkd.in/e3PYqbq

Posts created 27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Verplichte kost voor beleidsmakers, bestuurders én professionals Jeugdzorg!

door Marjet Veldhuis tijd om te lezen: <1 min
0