Palliatief Terminale Zorg, ik krijg het niet helder in mijn hoofd

Enerzijds de kwalitatieve slag op in theorie op papier

In de begroting VWS 2023 komt het woord ‘palliatie’ 40 keer voor. Een duidelijk signaal dat Palliatief Terminale Zorg (PTZ) een belangrijk onderwerp is. We zien dat ook financieel terug:

Bladzijde 18, Verbeteren palliatieve zorg 2023 €20 miljoen

Bladzijde 52, Medisch Specialistische Zorg

In 2023 gaat er € 63,1 miljoen naar oncologie in het algemeen waaronder een niet gespecificeerd bedrag voor:

 • Verbeteren van de oncologische en palliatieve zorg door het verzamelen van gegevens bewaken kwaliteit
 • Faciliteren samenwerkingsverbanden
 • Bij- en Nascholing

Bladzijde 65,

In de periode 2022-2027 gaat er in totaal €150 miljoen totaal naar PTZ en Geestelijke Verzorging (GV). Deze middelen worden onder andere ingezet voor:

 • Nationaal  Programma Palliatieve Terminale zorg 2 (NPPZ 2) en GV
 • Intensivering Regeling Palliatieve Terminale Zorg

Bladzijde 69,

 • Palliatieve zorg en ondersteuning
  • 2023                   €64.810.000

Bladzijde 78, Subsidie PTZ en GV             € 64,8 miljoen

 • Gericht op het voorkomen van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling.
 • Vrijwilligers en netwerken die deze zorg verlenen worden ondersteund met subsidie
 • Deze subsidieregeling voorziet ook in bekostigen van Geestelijke Verzorging (GV) thuis van palliatieve patiënten en hun naasten, kinderen in de palliatieve fase en 50+-ers met zingevingsvragen.

Anderzijds de kwalitatieve kaalslag in de praktijk

Dagelijks zien we op twitter, LinkedIn en overige media de schrijnende verhalen van patiënten en familie die niet of niet voldoende palliatief terminale zorg kunnen krijgen.

We horen en lezen in toenemende mate de verhalen van het niet kunnen leveren van palliatief terminale zorg vanuit Thuiszorgorganisaties, gewoon omdat het niet meer kostendekkend is.

We horen en lezen in toenemende mate dat zorgverzekeraars door middel van materiele controle (tot op verslagniveau) met terugwerkende kracht (2020/2021) gaan controleren of de palliatief terminale zorg wel rechtmatig is ingezet en tot vele tienduizenden euro’s gaan terug vorderen.

Ik krijg het niet helder in mijn hoofd

Ik denk dat iedereen het er over eens is dat Palliatief Terminale Zorg van groot belang is voor patiënt, zorgprofessional en familie/betrokkenen. De aandacht die hiervoor gevraagd wordt is terecht, er was een inhaalslag nodig.

Maar alle aandacht en geld dat nu naar de organisatie van die zorg gaat (daar ga ik niet over in discussie) staat in schril contrast met de aandacht en het geld dat naar het geven van die zorg gaat.

En dat krijg ik niet helder in mijn hoofd. Jij wel?

Berichten gemaakt 48

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Palliatief Terminale Zorg, ik krijg het niet helder in mijn hoofd

door Marjet Veldhuis tijd om te lezen: 2 min
0