Kwetsbaar…. je zult het maar zijn!

KWETSBAAR is op dit moment het toverwoord. Kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen in dit geval. Ze zijn in volop in beeld bij allerlei actieprogramma’s vanuit diverse ministeries: Actieprogramma Zwerfjongeren, Programma/Alliantie Kinderarmoede, Manifest Samen, slim en slagvaardig kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren, Programma Geweld hoort nergens thuis, Actieprogramma Zorg voor Jeugd en Programma Kansrijke Start (voor een korte beschrijving zie einde van dit artikel).

De teksten met actielijnen in deze programma’s zijn prachtig en veelbelovend. “Het in beeld brengen van…., het inzetten op…., overzichtelijker en eenvoudiger maken, ophalen van goede voorbeelden, verzamelen van kennis, ontwerpen van interventies, ontwikkelen van tools, inzetten van tools, delen van kennis, ……”

De uitvoering voor deze programma’s ligt bij een groot aantal kennis- en uitvoeringsorganisaties (Vilans, Movisie, VNG, NJI, NCJ, ……) en 355 verschillende gemeenten. Kwetsbaar is business geworden, het is een product en er gaat veel geld in om, iedere organisatie pakt een stukje van de koek. Maar wie heeft nu het overzicht, hoe wordt er samengewerkt en hoeveel tijd en andere overhead kost dat? Het geld voor deze programma’s komt overigens bovenop het “reguliere” geld voor deze zorg/doelgroep en daar bovenop komt straks nog eens het geld dat het Kabinet vrijmaakt naar aanleiding van de dreigementen van de VNG.

Het grote aantal programma’s, actielijnen, organisaties en ministeries die zich met het begrip kwetsbaar bezighouden is illustratief voor het aantal hulpverleners rondom de kwetsbare mens in onze samenleving. Deze mens is in plakjes opgedeeld: armoede, eenzaamheid, laaggeletterdheid, mishandeling, opvoeding, schulden, ….. en overgeleverd aan de willekeur van alle verschillende programma’s en hulpverleners, maar die achter die verschillende plakjes de MENS niet meer zien staan. De aandacht voor de mens is verschoven naar de aandacht voor geld, toverwoorden en business.

Van alle miljoenen die we in dit zorgsysteem stoppen, komt slechts een druppel in werkelijkheid bij de kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen terecht. Het is tijd voor wijsheid in plaats van nog meer organisaties, programma’s, kennis, tools en interventies. Dat vraagt buiten wijsheid vooral ook lef, een daadwerkelijk andere aanpak. Ik heb er wel ideeën bij, jij ook? Laat het me weten!

Actieprogramma Zwerfjongeren

 • “Financiële zelfredzaamheid”
 • Betaalbare woonplek
 • Voldoende kansen op een opleiding en een baan
 • Voldoende zorg en ondersteuning

Programma/Alliantie Kinderarmoede

 • Alle kinderen in armoede kunnen meedoen
 • Inzet op daling van het aantal huishoudens met kinderen met een laag inkomen
 • Periodiek inzicht kans armoede onder kinderen
 • In beeld brengen goede voorbeelden aanpak armoede onder kinderen

Manifest Samen, slim en slagvaardig kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren

 • Regionale aanpak
 • Landelijke werkagenda
 • Aanpassen wet- en regelgeving

Programma Geweld hoort nergens thuis

  2018 2019 2020 2021
VWS en J&V 16,25 miljoen 18,2 miljoen 16,8 miljoen 16,8 miljoen
 • Eerder en beter in beeld
 • Stoppen en duurzaam oplossen
 • Aandacht voor specifieke groepen
  • Seksueel geweld
  • Loverboys
  • Eergerelateerd geweld
  • Kinderen in kwetsbare situaties
  • Complexe scheidingen

Actieprogramma Zorg voor Jeugd

  2018 2019 2020
Voorziening voor tekorten sociaal domein 200 miljoen
Transformatiefonds 36 miljoen. 36 miljoen 36 miljoen
Ondersteuning zorg voor jeugd   5 miljoen 5 miljoen
 • Betere toegang tot jeugdhulp voor gezinnen en kinderen
 • Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien
 • Alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen
 • Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden
 • Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling in gevaar loopt
 • Investeren in vakmanschap

Programma Kansrijke Start (41 miljoen, 2018-2021)

 • Voor de zwangerschap
  • Kwetsbare ouders ondersteunen
  • Nu niet zwanger
 • Tijdens de zwangerschap
  • Scherper in beeld krijgen kwetsbare gezinnen
  • Sneller hulp aan kwetsbare gezinnen
  • Routekaarten/zorgpaden voor professionals
 • Na de zwangerschap
  • Flexibele inzet contactmomenten JGZ
  • Laagdrempelige opvoedingsondersteuning voor kwetsbare ouders
  • Zeer jonge kwetsbare ouders ondersteunen
Berichten gemaakt 48

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Kwetsbaar…. je zult het maar zijn!

door Marjet Veldhuis tijd om te lezen: 2 min
0