Het toverwoord voor 2019 en 2020: Uitkomstgericht!

Minister Bruins gaat concrete maatregelen nemen om de kanteling richting uitkomstgerichte zorg in gang te zetten. Er komt een NIEUWE ORGANISATIE die de regie heeft op kwaliteit, beheersing en doorontwikkeling op kwaliteitsregistraties én op dataverzameling en -verwerking t.b.v. kwaliteitsregistraties. In 2020 een NIEUW PLATFORM Uitkomstgerichte Zorg om alle informatie hierover te delen. Er komt een BREDE CONFERENTIE met UITEENLOPENDE belanghebbenden over de sterke kanten en mogelijke dilemma’s rond uitkomstgerichte zorg. De Minister wil zo patiënten en artsen helpen weloverwogen keuzes te maken in de zorg, die recht doet aan de individuele patiënt en zijn of haar kwaliteit van leven.

Joepie! Weer een nieuwe organisatie, een nieuw platform, nieuwe regisseur en ik hoor de kennis- en expertisebureaus, organisatie-adviesbureaus, recruiters, consultancy-bureaus, de congres-business en de scholingsinstituten al spinnen van geluk. Uitkomstgerichte zorg is BUSINESS voor hen.

We zullen worden overladen met zinnen als:

Dit vraagt om een nieuwe kijk,

Wij geven duiding aan de ontwikkeling,

Kennis hierover is belangrijk,

Onderzoeken en adviseren …..

De vraag is of de kwaliteit van mijn leven als patiënt daar beter van wordt……

Posts created 33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Het toverwoord voor 2019 en 2020: Uitkomstgericht!

door Marjet Veldhuis tijd om te lezen: 1 min
0