Het armoede- en schuldsysteem

Als je weet dat…..

 • 80% cliënten wijkteams financiële problemen hebben
 • 13% van alle werknemers geldzorgen heeft
 • Kosten van de schuldenindustrie €11 miljard zijn (5x de schuldenlast)
 • Financiële problemen een directe relatie hebben met eenzaamheid, niet meedoen in deze maatschappij, huiselijk geweld en kindermishandeling
 • 1 op de 5 huishoudens te maken heeft met schulden

Alles tot nu toe minimaal effect heeft….

 • Inzet kennis- en expertisecentra (kennis maken, verrijken, delen en evalueren)
 • Actieplan armoede/schulden
 • Vele websites
 • Min. 3 grote congressen komende 2 maanden

Er alsnog…..

 • Op de nat. wetenschapsagenda € 3 miljoen aan onderzoek naar Armoede wordt verdeeld
 • Kabinet “blind” € 80 miljoen extra pompt in bestrijding van de armoede

Dan weet je…..

“Verzin niets nieuws, er zijn al zoveel armoedeprojecten. De oplossing voor het schuldenvraagstuk vereist onorthodoxe keuzes. In ieder geval moeten we ongelooflijk veel moeilijke gesprekken voeren, ook met raden van bestuur, om bijvoorbeeld foute verdienmodellen uit het systeem te halen” (prinses Laurentien)

Ik maak onorthodoxe keuzes graag bespreekbaar en werkbaar!

Posts created 29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Het armoede- en schuldsysteem

door Marjet Veldhuis tijd om te lezen: 1 min
0