Ervaringsdeskundigheid als verdienmodel in de zorg

In mijn ogen is ervaringsdeskundigheid “Het inzetten van mensen die een bepaalde ziekte (breed) hebben gehad of in een bepaalde situatie hebben gezeten en daar nu op individueel niveau anderen met de zelfde ziekte of situatie mee willen helpen en ondersteunen als aanvulling op en met de professionele hulpverlening”. Sommige ervaringsdeskundigen zullen coaching en advisering in het wijs zijn in delen van hun ervaringen goed kunnen gebruiken, maar dan ben je er ook wel.

Mij viel de mond letterlijk open (en eerlijk gezegd werd ik er ook misselijk van) toen ik stuitte op de BUSINESS Ervaringsdeskundigheid. Waren ze in mijn ogen nog waardevolle buddy’s waren die veel goed werk doen, ook aan deze ervaringsdeskundigen valt dus een goede duit te verdienen (en dan heb ik het niet over de betaling van de ervaringsdeskundige zelf). Moeiteloos wordt ervaringsdeskundigheid ook ingevoegd of op één hoop geveegd met herstel(ondersteunende)zorg. Een kleine samenvatting.

Waar bestaat de Business Ervaringsdeskundigheid o.a. uit

Het KENNISPLEIN “DE ERVARINGSDESKUNDIGE” benoemt ervaringsdeskundigheid als: “Het vermogen om op grond van eigen herstelervaring voor anderen ruimte te maken voor herstel. De kennis die door reflectie op de eigen ervaringen en ervaringen van deelgenoten is vergaard, aangevuld met kennis uit andere bronnen, wordt op een professionele manier ingezet ten behoeve van anderen.” Dit kennisplein (www.deervaringsdeskundige.nl) is opgezet door 4 (kennis/opleiding)centra (Trimbos, Phrenos en Markieza) en het HEE-Team. Ga er eens een kijkje nemen…..

De opleiding en coaching is opgepakt door MARKIEZA, de ACADEMIE VOOR HERSTEL & ERVARINGSDESKUNDIGHEID. Markieza heeft inmiddels 8 cursussen en 5 coachingsmogelijkheden voor ervaringsdeskundigen op de website staan. Maar ze gaan verder. Ze hebben voor de ervaringsdeskundige de erkende Markieza opleiding “Verdieping Ervaringsdeskundigheid (CRKBO-erkend) MOVE”, een MBO opleiding “Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen met Ervaringsdeskundigheid” en een HBO Bachelor “Sociaal Pedagogische Hulpverlening met ervaringsdeskundigheid”, bijscholingsaanbod en een basisleertraject. Verder richten zij zich met 10 adviestrajecten of trainingen op organisatieniveau

PHRENOS KENNISCENTRUM zegt het volgende:  In een herstelproces ontdekt en ontwikkelt iemand eigen ervaringskennis over mogelijkheden voor herstel. Over de inhoud van die ervaringskennis is niemand anders dan de persoon zelf deskundig. De ervaringsdeskundige brengt zijn eigen ervaringen met ontwrichting in, en is deskundig op het proces van herstel en het verkennen van eigen ervaringen. Te kunnen zien hoe een ander zich in vergelijkbare omstandigheden beweegt en zich herstelt, kan een bron van hoop en inspiratie zijn. Hij of zij kan zelfhulp methodisch ondersteunen. Uitgangspunt bij het inzetten van methodische zelfhulp is vertrouwen hebben in de eigen ervaringskennis en empowerment die wij allemaal kunnen ontwikkelen.

Er blijkt zowaar een (TRIMBOS) een beroepscompetentieprofiel te zijn. Het Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid (BCP-E) beoogt de essentie te vatten van het beroepsmatig inzetten van ervaringsdeskundigheid in de breedst mogelijke zin. Het is bedoeld als een basis om van daaruit te kunnen differentiëren naar verschillende niveaus en werksettings. Het BCP-E is nadrukkelijk geen functieprofiel waarin beschreven staat wat de desbetreffende ervaringsdeskundige moet doen, kennen en kunnen. Wel kan op basis van het BCP-E een functieprofiel worden samengesteld. Voor zorginstellingen is het BCP-E behulpzaam om de verschillende taken en functies voor ervaringsdeskundigheid te onderscheiden. Scholingsinstituten kunnen het profiel gebruiken als basis voor het opzetten van een curriculum voor hun opleidingen. Op grond daarvan is het profiel een essentiële bron voor het ontwikkelen van onderwijs dat optimaal aansluit op de beroepspraktijk.

Volgens MOVISIE draagt ervaringsdeskundigheid bij aan een betere participatie van burgers en heeft een belangrijke meerwaarde voor de ervaringsdeskundige zelf. Er werken steeds meer ervaringsdeskundigen in verschillende sectoren (GGZ, Jeugdzorg, maatschappelijke zorg, mantelzorg, clientondersteuning in de Wmo en vluchtelingencentra. Het invoeren van ervaringsdeskundigheid vraag om een nieuwe kijk op zorg en welzijn en om een open houding van betrokken partijen. Movisie ondersteunt bij het inzetten van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid

Movisie heeft inmiddels maar liefst 47 artikelen over dit onderwerp hun website staan, 23 publicaties en 2 handreikingen. Voor alle (mogelijke) doelgroepen kun je er wel wat vinden: GGZ, armoede, verslavingszorg, herstelcoach, sociaal domein, (psychische) kwetsbaarheid, de zorgprofessional, de gemeenteambtenaar, dak- en thuislozen e.a.

De vraag aan jullie is:

Ervaringsdeskundigheid wordt willens of wetens het zorgsysteem (met alle kosten daarvan) ingezogen en het is maar de vraag of dat een wenselijke situatie is voor ons, voor de cliënt én voor de ervaringsdeskundige. 

Wat vinden jullie?

Posts created 33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Ervaringsdeskundigheid als verdienmodel in de zorg

door Marjet Veldhuis tijd om te lezen: 3 min
0