eHealth omarmen als het kan, maar de arm om me heen als het nodig is

Zorgverzekeraar CZ lanceerde voor hun verzekerden de innovatieve eHealth-app “Skinvision”. Je kunt hiermee een foto maken van het plekje/moedervlekje waar je je zorgen overmaakt, deze uploaden en dan krijg je van CZ een GRATIS antwoord. Dat deze app in 2018 vernietigend is beoordeeld door de dermatologen (zeer hoge foutmarge, nauwelijks overeenkomst met het oordeel van de dermatoloog), daar is niet naar gekeken. Evenmin naar de gevolgen voor de rest van de zorg-keten.

eHealth is hot, het is een DOEL. Er is geld te halen (@minvws pompt er miljoenen euro’s in) en er zijn “vrienden” mee te maken, SG Erik Gerritsen en ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins zien prachtige visioenen dat eHealth de kosten van de zorg inperkt. In dit deel van de business-Zorg zijn geld en eHealth onlosmakelijk met elkaar verbonden en iedereen wil graag mee-eten uit de grote roef met geld. Het ontwikkelen en implementeren van eHealth-oplossingen wordt inmiddels als doel gesteld en niet meer als middel, laten we dat weer omdraaien!

Ik OMARM graag de technologische ontwikkelingen en innovaties die mijn leven gemakkelijker maken, maar in onzekere en moeilijke tijden wil ik die ARM OM mij heen die mij geruststelt als MENS.

https://www.linkedin.com/in/marjetveldhuis/detail/recent-activity/shares/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_recent_activity_details_shares%3BMTg70GUCSZab8LP3B1gDOw%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_profile_view_base_recent_activity_details_shares-update_image&lici=rbqdLdKndw9U3wYCNnBBKQ%3D%3D#

Posts created 29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

eHealth omarmen als het kan, maar de arm om me heen als het nodig is

door Marjet Veldhuis tijd om te lezen: 1 min
0