De rijke geschiedenis van bureaucratie in de zorg (deel 3)

2011 (lopend tot 2016)

Start Experiment RegelArme Instellingen (ERAI). De staatssecretaris van VWS spreekt de hoop uit dat deze experimenten zullen bijdragen aan een paradigmashift door een andere kijk op de zorg. Het uitgangspunt van ERAI is om uit te gaan van een bottom-up benadering, hetgeen in het veld het meest leeft. 28 zorgaanbieders doen mee en kregen ieder een ‘buddy’ binnen het ministerie van VWS. Waar de zorgaanbieders tegen regelgeving aanliepen hielpen de buddies van VWS deze samen met de ketenpartners te ontwarren. Deelnemers van het experiment kregen voor regelgeving die in de weg zat tijdelijk ontheffing.

De motivatie van de bestuurders om mee te doen, begon bij de intrinsieke overtuiging dat de zorg echt beter moet, de behoefte van de client centraal moet komen te staan en dat de zorgprofessionals, degen die daadwerkelijk zorg verlenen, hun werk goed moeten kunnen doen. Ze gaven aan dat de systeemwereld te veel de inrichting van organisaties heeft bepaald.

2014

Pauline Meurs: Essay Van regeldruk naar passende regels, Vertrouwen, veerkracht, verantwoordelijkheid, vrijheid. Een essay van 14 bladzijdes met verwijzingen naar onder andere het WRR-rapport ‘Bewijzen van goede dienstverlening’, waarin weliswaar goede punten staan (zoals meer meten dan sturen, versnippering van verantwoordelijkheden en een stapeling van toezicht en verantwoording), maar het verder blijft bij het beschrijven van principes: gemeenschappelijke definitie, inhoudelijke meerwaarde, eigenaarschap, experimenteren en leren, beheersing, bescheidenheid, zelfbinding, enkelvoudig gebruik en tijdigheid.

2014

Handboek Meting Regeldruk (niet zorg specifiek, maar wel toepasbaar)

De inleiding:

‘Voor u ligt het handboek Meting Regeldruk: een handleiding voor het definiëren en meten van diverse soorten regeldruk voor het bedrijfsleven, burgers en professionals. Deze handleiding vormt de derde editie in zijn soort en is daarmee een vervolg op de eerdere handleidingen Meten is Weten II, de werkmap AL Burger en het standaard meetmodel Inhoudelijke Nalevingskosten. In deze editie zijn de ervaringen die in de afgelopen perioden zijn opgedaan verwerkt. Hiermee vormt deze handleiding de standaard voor het meten van regeldruk in het algemeen voor de komende periode’.

Wat valt op?

De aanpak van het verminderen van Regeldruk vindt plaats vanuit 2 verschillende plaatsen: vanuit overkoepelende ministeries en vanuit het ministerie van VWS. Vanuit mijn bescheiden mening voegt de essay van Pauline Meurs niet veel nieuws toe (meer van het zelfde) en ook geen nieuwe oplossingen.

In de periode 1998 tot en met 2014 zijn er imho weinig echte resultaten geboekt.

Berichten gemaakt 48

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

De rijke geschiedenis van bureaucratie in de zorg (deel 3)

door Marjet Veldhuis tijd om te lezen: 2 min
0