De rijke geschiedenis van bureaucratie in de zorg (deel 2)

2006

Op 30 januari 2006 verschijnt het VWS-rapport ‘Een kwestie van vertrouwen’ waarin o.a. Martin van Rijn (Directeur Generaal Gezondheidszorg ministerie van VWS) aan het woord komt. Een rapport van 64 bladzijdes over transparantie en verantwoorden in de zorg en het terugdringen van administratieve lasten. Eén van de in dat rapport genoemde oplossingen wil ik jullie niet onthouden:

Loslaten… De oplossing is om als overheid dingen los te laten en er vanuit te gaan dat bijvoorbeeld mensen die een ziekenhuis runnen goede zorg leveren. Het is ook geen goed idee om de verzekeraars alleen verantwoordelijk te maken voor de kwaliteit van zorg. Die hebben andere prioriteiten. Omdat je als overheid toch steeds achter de feiten aanloopt, moet je niet proberen zelf de problemen op te lossen maar dat overlaten aan de maatschappij. Je moet vertrouwen hebben op de creativiteit van de anderen en weigeren oplossingen te bedenken. De belangrijkste functie van de regering en ambtenaren is die van dienstbaarheid aan een republiek van burgers en die rol moeten ze weer vinden. Door als overheid niet alles te willen regelen kan er een vorm van ongelijkheid ontstaan. En dat daar een beetje willekeur bij zit, dan moeten we maar accepteren!

2008

Regiegroep Regeldruk

2009

Het tijdperk van Klink en Bussemaker is aangebroken. Zij informeren, in overleg met het AdviesCollege Toetsing Administratieve Lasten (Actal) in september 2009 de Tweede Kamer over de voortgang van merkbare vermindering van regeldruk op VWS-terrein. Het volgende cijferbeeld wordt hierin geschetst:

‘Op dit moment tellen de maatregelen op tot een vermindering van de administratieve lasten voor bedrijven van 32%, termijn de vermindering op het terrein van burgers circa 26% in uren en meer dan 80% in kosten bedraagt. Een mooie tussenstand, […]’

Interessante begrippen die terugkomen in deze brief: Commissie Regeldruk Bedrijven, meer gebruik van ICT-innovaties, E-awarenss (geen typefout), herkenning/doorbreken van knelpunten in de administratieve lasten, vereenvoudiging verantwoording (kom er maar in zorgprofessionals!), uitvoering en inkoopbeleid door zorgkantoren verbeteren, vereenvoudiging indicatiestelling, flexibilisering werkprocessen, stroomlijning indicatieprocessen met 3 projecten: www.regelhulp.nl, gezamenlijke beoordeling en Indicatiedossier

Wat valt op?

Lijkt het er in 2006 nog op dat vanuit VWS (weer) meer op basis van vertrouwen gestuurd zal gaan worden, in 2009 is dit al weer verdwenen en richt zich men weer op het regelen van minder regelgeving en komen ook voor het eerst de ICT-innovaties en E-awarenss prominent ter sprake.

Berichten gemaakt 48

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

De rijke geschiedenis van bureaucratie in de zorg (deel 2)

door Marjet Veldhuis tijd om te lezen: 2 min
0