Denk groot maar start klein,
elke stap is er één!

Het mooie is dat je er vandaag al mee kunt beginnen.

Het zorguniversum

Vandaag in één beeld mijn sterk vereenvoudigde weergave van het zorguniversum. Het zorguniversum Om maar met de deur in huis te vallen: het héle zorguniversum wordt door alle burgers betaald in de vorm van eigen bijdrages, eigen risico’s, premie- en belastinggelden voor de zorg (=zorggeld). Elke euro betaald aan zorggeld gaat slechts voor een beperkt […]

Kunnen we leren van het verleden?

Kunnen we leren van het verleden? * Waarom betaal jij als burger elk jaar meer zorgpremie?* Waarom betaal jij als patiënt elk jaar eigen risico, steeds meer eigen bijdrage aan zorg en krijgt steeds minder zorg?* Waarom moet jij als mantelzorger steeds meer doen en dreig je onderuit te gaan?* Waarom ontvang jij als zorgverlener […]

‘Met de stroom mee’, de titel zegt alles…

Vandaag prestenteert de Raad Volksgezondheid & Samenleving (RVS) het advies ‘Met de stroom mee. Naar een duurzaam en adaptief stelsel van zorg en ondersteuning’. Zonder diep op de inhoud van het advies in te gaan (die berichten zijn er al voldoende), wil ik aandacht vragen voor het volgende. Met de stroom mee betekent (ensie.nl): In […]

Palliatief Terminale Zorg, ik krijg het niet helder in mijn hoofd

Enerzijds de kwalitatieve slag op in theorie op papier In de begroting VWS 2023 komt het woord ‘palliatie’ 40 keer voor. Een duidelijk signaal dat Palliatief Terminale Zorg (PTZ) een belangrijk onderwerp is. We zien dat ook financieel terug: Bladzijde 18, Verbeteren palliatieve zorg 2023 €20 miljoen Bladzijde 52, Medisch Specialistische Zorg In 2023 gaat […]

De hoogte- of dieptepunten zorg van week 21

VWS presenteerde 22 mei de week van de mentale gezondheid. “Hoe versterk jij je mentale gezondheid?” was de vraag. “Wat doet VWS deze week om geld dat nu gebruikt wordt voor AAN de zorg werkenden over te hevelen naar IN de zorg werkenden” was mijn wedervraag. Terugblik GGZ- en VVT-bestuurders komen met de boodschap dat […]

Arbeidsmarkttekort in de zorg, een aantal gedachten en vragen

‘In 2022 opnieuw meer werknemers in zorg en welzijn’ is de kop van het bericht vanuit CBS. Hetzelfde bericht wordt door Skipr gepresenteerd met de kop ‘Uitstroom zorgmedewerkers naar nieuw record’. Beide organisaties hebben op papier absoluut het gelijk aan hun kant, het netto resultaat bedraagt nog afgerond 20.000 (instroom 175.000 – uitstroom 155.000) medewerkers. […]

Zorg in beeld, van probleem naar oplossing

Afgelopen week was ik te gast bij EenVandaag om te spreken over de tijd en de kosten van de bureaucratie in de zorg, de paarse krokodil. Terugbrengen van bureaucratie Allereerst nog even de getallen op een rijtje. Uitgaande van een heel voorzichtige 20 uur per week werken en een uurloon van € 20 zijn de […]

De rijke geschiedenis van bureaucratie in de zorg (8, Slot, wat valt op?)

Wat valt op? Minister Kuipers erkent in EenVandaag (4/4/2023) het probleem van de 40% bureaucratie in de zorg. Vervolgens legt hij vakkundig de focus op de gewenste goedkeuring van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg’ (Wegiz) door de Eerste Kamer omdat dit zijn (mogelijke, verwachte, snelle?) oplossing van het probleem is. Ieder die mijn […]

De rijke geschiedenis van bureaucratie in de zorg (deel 7)

Alhoewel ik van plan was vandaag de afronding van deze serie te schrijven, vond ik het toch belangrijk om nog even de laatste informatie met jullie te delen. 2022 Ontregel de zorg, het vervolgprogramma 2022-2025 De ‘nieuwe’ aanpak van het programma gaan langs vier actielijnen: 1. We willen ervoor zorgen dat de wetten en regels en […]

De rijke geschiedenis van bureaucratie in de zorg (deel 6)

2017 In hetzelfde jaar van de woorden van minister Schippers geeft het ministerie van VWS opdracht aan Q-Consult om nieuw onderzoek te doen aangaande de bureaucratie. De eerste doelstelling van dat onderzoek: ‘Het creëren van aan overzicht van bekende definities, feiten en cijfers over (ervaren) regeldruk in de hele zorgsector’, gevolgd door het maken van […]

De rijke geschiedenis van bureaucratie in de zorg (deel 5)

2016 Op 4 november 2016 komt Price Waterhouse Coopers (PWC) met het rapport ‘Faciliteer professionals ten behoeve van optimale persoonlijke dienstverlening aan mensen met een ondersteuningsbehoefte: een wereld te winnen’. In dit rapport wordt gekozen voor (en geadviseerd om) de definitie van overhead te vervangen door die van niet-cliëntgebonden kosten. Diep ingaan op dit rapport […]

De rijke geschiedenis van bureaucratie in de zorg (deel 4)

2015 Op 2 juli 2015 presenteert minister Edith Schippers in een aan de Tweede Kamer het Actieplan ‘Merkbaar Minder Regeldruk’. De eerste zinnen van de brief zijn (opnieuw) veelbelovend: “Artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners willen in de eerste plaats zorg bieden aan mensen. Daar ontlenen zij ook het meeste plezier en de meeste voldoening aan. […]

Marjet laat verantwoordelijkheden waar ze horen, maar stuurt heel duidelijk op het nemen van verantwoordelijkheid en is duidelijk in wat ze van mensen verwacht

Ina de Korte

wethouder gemeente Lopik

Marjet maakt gebruik van kennis en expertise van anderen, om samen een optimaal resultaat te behalen. Door haar directe manier van communiceren weet je wat je aan haar hebt. Marjet is betrokken, scherp en heeft een aanstekelijke dosis relativeringsvermogen

Marcel Herwegh

(team)coach

Marjet heeft de kwaliteit om je positief mee te nemen in een werkproces, hoe ingewikkeld ook. Met haar werken is jezelf ook verder ontwikkelen, meer uit jezelf halen en samen de uitdaging aan te gaan

Ellis Maris

teamleider Servicebureau Lifelines

Marjet doorziet processen snel, kan pijnpunten benoemen en is als geen ander in staat om een team en haar medewerkers aan te zetten tot de juiste acties

Marloes Vaas

psycholoog

Haar enthousiasme en aanstekelijke lach maken het extra leuk om met haar te werken

Anne-Marie Keuning

Jeugdarts

Marjet voelde meteen aan waar de knelpunten zaten en kon dit ombuigen tot een constructief overleg

Sandra Heeren

beleidsmedewerker

Als coach is Marjet inspirerend, duidelijk en breed kijkend. Als mens is ze open, betrokken, gevoelig en toch stevig. Ik heb van haar kunnen leren, en genieten van haar kijk op zaken en haar kordate insteek

Marlies van der Sterre

Sociaal Team Lopik

“Gesprekken met Marjet zijn voor mij altijd waardevol. De ruimte is altijd gevuld met energie, waarvan ik altijd wat meeneem op het moment van vertrek. Marjet heeft mij geleerd dat ik onderdeel ben van een groter geheel, verspreidt humor en warmte en heeft mij vertrouwen gegeven in mijn kunnen

Ward Hermans

Sociaal Team IJsselstein

Marjet is duidelijk in wat ze van een ander verwacht, maar ook wat ze van haar kunnen verwachten

Marjet is objectief, onafhankelijk, staat boven de partijen en gaat altijd voor de relatie

Marjet is een opgewekte, intuïtieve en creatieve geest

Marjet geeft je het vertrouwen en helpt je om te gaan met weerstand uit de weerbarstige praktijk. Inspirerend, stimulerend, betrokken, warm en belangstellend

Marjet heeft het talent om in samenwerkingsverbanden als dynamo op anderen te werken en ze te motiveren en inspireren

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.