Denk groot maar start klein,
elke stap is er één!

Het mooie is dat je er vandaag al mee kunt beginnen.

Hoe kan ik je helpen?

diensten

Laat je niet langer verlammen door de waan van de dag, de complexiteit en het niet weten waar te beginnen. Ik help je bij het anders gaan kijken maar óók bij het anders gaan doen. Van grote lijnen tot kleine lijntjes, van strategisch tot operationeel niveau, ik breng de menselijkheid, compassie en vertrouwen in je organisatie en/of samenwerkingsverband. Denk groot maar start klein, elke stap is er één! Het mooie is dat je er vandaag al mee kunt beginnen. Kom je er zelf even niet uit, neem gerust vrijblijvend contact op.

diensten

Soms word ik zo geraakt door nieuws en ontwikkelingen die ik lees of hoor, dat ik niet anders kan dan daar over te schrijven.

Soms om je wakker te schudden, soms om je te inspireren of aan te moedigen even boven je dagelijkse bezigheden uit te laten stijgen en je een andere invalshoek te laten zien.

diensten

Mensen raken en inspireren door te spreken over anders kijken én anders doen, samenwerken en verbinden doe ik graag.

Je kunt de wereld veranderen als je mensen om je heen raakt en hen inspireert.

Alleen op deze wijze kunnen ze anderen weer raken en inspireren.

Anders kijken én anders doen past bij mij, ik ben een (kantel)denker én een (kantel)doener. Als ervaren professional, manager en coach ken ik het zorg- en sociaal domein op vele posities van binnen uit. Samenwerking, verbinding en innovatie creëren zijn voor mij de rode draad. In projecten, opzetten en verbeteren van (netwerk)organisaties of ketensamenwerking binnen zorg en sociaal domein én met de daarmee gerelateerde sectoren zoals veiligheid en onderwijs. Over grenzen heen kijken, verbinden – daar ligt mijn kracht, met interpersoonlijke contact als belangrijkste troef. Ik ben op mijn best als er veel partijen aan en veel belangen op tafel liggen. Een strategische verbinder die het oude aan het nieuwe verbindt en het grote aan het kleine, dwars door instituties/bolwerken heen. Er valt nog zoveel te winnen in onze samenleving. Dat kan als mensen, afdelingen, organisaties en domeinen uit hun hokjes durven te komen, het belang van samenwerken inzien en ervoor willen gaan!

Laatst geschreven

De rijke geschiedenis van bureaucratie in de zorg (deel 1)

1998 Instellen van de Commissie Administratieve Lasten (advies over wijze waarop een aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten zou kunnen worden gerealiseerd). 2000 Oprichting AdviesCollege Toetsing Administratieve Lasten (Actal) als onafhankelijk en tijdelijk adviescollege. Ze adviseren over de gevolgen van voorgenomen regelgeving op de administratieve lasten voor bedrijven (toetsing). 2004 Op 9 april 2004 komen […]

Ze worden actiegroepen of activisten genoemd door Marian Kaljouw…

De verpleegkundigen die opkomen voor hun rechten op financieel, arbeidsvoorwaardelijk en zorginhoudelijk (zeggenschap, autonomie) vlak en daarmee van de patiënt/burger. De GGZ die samen met de patiënten nee zeggen tegen nog meer administratie en het verdwijnen van de privacy van de patiënten (dus voor gewoon beroepsgeheim). De huisartsen die opkomen voor de vrije artsenkeuze van en […]

Wat Hugo de Jonge wél goed zag…

Recent is het Cao-overleg tussen vakbonden en NVZ is mislukt. Volgens de NVZ is er geen geld voor de eis van de bonden voor meer salaris van het personeel in de ziekenhuizen, wat vaak wordt omschreven als de grootste ‘kostenpost’. In dit artikel maken wij het onderscheid tussen directe-patiëntenzorg (zorgprofessionals/patiënt) en indirecte-patiëntenzorg (alle overige functies) […]

Marjet laat verantwoordelijkheden waar ze horen, maar stuurt heel duidelijk op het nemen van verantwoordelijkheid en is duidelijk in wat ze van mensen verwacht

Ina de Korte

wethouder gemeente Lopik

Marjet maakt gebruik van kennis en expertise van anderen, om samen een optimaal resultaat te behalen. Door haar directe manier van communiceren weet je wat je aan haar hebt. Marjet is betrokken, scherp en heeft een aanstekelijke dosis relativeringsvermogen

Marcel Herwegh

(team)coach

Marjet heeft de kwaliteit om je positief mee te nemen in een werkproces, hoe ingewikkeld ook. Met haar werken is jezelf ook verder ontwikkelen, meer uit jezelf halen en samen de uitdaging aan te gaan

Ellis Maris

teamleider Servicebureau Lifelines

Marjet doorziet processen snel, kan pijnpunten benoemen en is als geen ander in staat om een team en haar medewerkers aan te zetten tot de juiste acties

Marloes Vaas

psycholoog

Haar enthousiasme en aanstekelijke lach maken het extra leuk om met haar te werken

Anne-Marie Keuning

Jeugdarts

Marjet voelde meteen aan waar de knelpunten zaten en kon dit ombuigen tot een constructief overleg

Sandra Heeren

beleidsmedewerker

Als coach is Marjet inspirerend, duidelijk en breed kijkend. Als mens is ze open, betrokken, gevoelig en toch stevig. Ik heb van haar kunnen leren, en genieten van haar kijk op zaken en haar kordate insteek

Marlies van der Sterre

Sociaal Team Lopik

“Gesprekken met Marjet zijn voor mij altijd waardevol. De ruimte is altijd gevuld met energie, waarvan ik altijd wat meeneem op het moment van vertrek. Marjet heeft mij geleerd dat ik onderdeel ben van een groter geheel, verspreidt humor en warmte en heeft mij vertrouwen gegeven in mijn kunnen

Ward Hermans

Sociaal Team IJsselstein

Marjet is duidelijk in wat ze van een ander verwacht, maar ook wat ze van haar kunnen verwachten

Marjet is objectief, onafhankelijk, staat boven de partijen en gaat altijd voor de relatie

Marjet is een opgewekte, intuïtieve en creatieve geest

Marjet geeft je het vertrouwen en helpt je om te gaan met weerstand uit de weerbarstige praktijk. Inspirerend, stimulerend, betrokken, warm en belangstellend

Marjet heeft het talent om in samenwerkingsverbanden als dynamo op anderen te werken en ze te motiveren en inspireren

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.